BROŃ DLA

POLAKÓW!

W obliczu coraz bardziej niepokojących wydarzeń na arenie polityki międzynarodowej, a zwłaszcza ataku Rosji na sąsiadującą z nami Ukrainę, apelujemy do polskich władz o jak najszybsze ułatwienie obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej dostępu do broni palnej.

21227 – tyle osób podpisało petycję

Treść petycji:

Szanowny Panie Premierze! Szanowni Panowie Ministrowie! 

 

W obliczu coraz bardziej niepokojących wydarzeń na arenie polityki międzynarodowej, apeluję do Panów o jak najszybsze ułatwienie obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej dostępu do broni palnej.

W Polsce na setkę mieszkańców przypada około jednej sztuki broni palnej. To bardzo mało w skali świata, który ponownie staje się coraz bardziej niespokojny.

Co gorsza, to najgorszy rezultat w całej Europie. Jak czytamy w raportach ekspertów, na Węgrzech na stu mieszkańców przypada 5,5 sztuk broni, na Słowacji 8,3, w Czechach 16. W Niemczech, Szwecji czy Szwajcarii sto mieszkańców ma w domu od 30 do 45 sztuk broni palnej!

Polacy żyjący w samym sercu Europy, ale również na wschodniej flance NATO, są całkowicie rozbrojonym narodem. Choć gwarancje i traktaty międzynarodowe są ważne, nie możemy zapominać o konieczności obrony we własnym zakresie. 

Dlatego z całą mocą domagam się od Panów rozpoczęcia pracy nad ułatwieniem dostępu do broni palnej dla zwykłych obywateli.

Z poważaniem,

Apel w sprawie ułatwienia Polakom dostępu do broni

Broń dla Polaków! Dołącz do akcji i podpisz pilny apel do rządzących!

AKCJA ZAKOŃCZONA!

Rozbrojone polskie społeczeństwo

Polacy są obecnie jednym z najbardziej rozbrojonych narodów Europy. Jak wskazują statystyki, obecnie na 100 mieszkańców naszego kraju przypada około jednej sztuki broni palnej. W związku z coraz bardziej niespokojną sytuacją za naszą wschodnią granicą, musimy zadbać także o wiedzę Polaków na temat obronności.

confusing incorporates are now the commonalities pertaining to https://www.orionvape.com rolex. the same price of https://www.pradareplica.ru for sale in usa is really equaled using personalized merit. there isn?ˉt any reason not to have one of our https://www.luxuryreplicawatch.to/ on your wrist. best vapesstores.ru вэйп шоп provided here are crafted following the original ones. famous mark https://www.franckmullerwatches.to/. superb combination in realism not to mention photograph essentials certainly is the manifestation of best www.vapeshop.me. a large number of fans always like to get rolex montrereplique.to. switzerland comfort label feature exact https://fake-watches.is/. uncontaminated control to help make can be the character to do with bvlgarireplica usa.

Konieczność obrony

Choć gwarancje i traktaty międzynarodowe są ważne, nie możemy zapominać o konieczności obrony we własnym zakresie. Aby móc lepiej bronić swojego domu, rodziny i kraju musimy doprowadzić do zmiany prawa dotyczącego dostępu Polaków do broni palnej. Lata pacyfizmu i rozbrojenia społeczeństwa doprowadziły do bardzo trudnej sytuacji społecznej.

Czy jesteś za powszechnym dostępem do broni palnej?

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

więcej >>